Coraz mniej nowych firm

Z najnowszych danych ZUS wynika, że drastycznie spada rejestracja nowych firm.  Prezes ZRP Jerzy Bartnik uważa, że jest to efekt uciekania przedsiębiorców do tzw. „szarej strefy”.

W wypowiedzi dla Rzeczpospolitej Jerzy Bartnik przyznaje, że zarówno ostatni rok, jak i zapowiedzi na przyszły nie są dla sektora MSP zbyt optymistyczne. Wzrosty cen paliw, gazu i energii oraz wzrost cen składki rentowej powodują, że firmy zaczynają przynosić straty. Podwyższenie tych kosztów jest jedną z przyczyn, dla której maili i średni przedsiębiorcy uciekają do szarej strefy.

Ekonomiści zgodnie potwierdzają, że dla dobra całej gospodarki konieczny jest rozwój sektora MŚP, który stanowi jej najsilniejszą podporę.  Rzucanie pod nogi kłód mikro firmom może przynieść bardzo negatywne skutki, takie jak wzrost bezrobocia i cen produktów, a co za tym idzie spadek konsumpcji.

Więcej: rp.pl
07.01.2012
Aleksandra Fenderejewska