Poradnik dobrych praktyk bhp z zakresu współpracy z podwykonawcami

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy przygotowuje poradnik „Dobre praktyki bhp z zakresu współpracy z podwykonawcami”, w którym znajdą się opracowania przedstawicieli Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. Głównym celem Forum jest budowanie bezpiecznych miejsc pracy, m.in. poprzez promowanie dobrych praktyk w tym zakresie.

 

 Przykłady tzw. dobrych praktyk są obecnie jednym z popularniejszych narzędzi wspierających przedsiębiorstwa, w szczególności małe i średnie. Tworzony materiał ma być pomocny w rozwiązywaniu problemu wspólnego dla wielu polskich przedsiębiorstw związanego z zapewnieniem bezpiecznego prowadzenia prac przez podwykonawców.

 

Poradnik będzie nie tylko narzędziem promowania bezpieczeństwa pracy i wspierania przedsiębiorstw, lecz także będzie służył promocji członków Forum Liderów, jako przedsiębiorstw wyróżniających się aktywnością w zakresie kształtowania bezpiecznych warunków pracy. Twórcom zależy na pokazywaniu przykładów skutecznych rozwiązań zrealizowanych w   przedsiębiorstwie. Korzystać z poradnika będą mogły zarówno firmy podwykonawców zatrudniające jak i te, które same podejmują się podwykonawstwa.

 

Firmy zrzeszone w organizacjach rzemiosła, podobnie jakfirmy należące do Forum Liderów mogą bezpłatnie zamieścić publikację w poradniku w oparciu o kwestionariusz udostępniony w załączniku. Kwestionariusz należy odesłać drogą elektroniczna do końca stycznia.

 

Więcej informacji:
LINK:

Kwestionariusz w załączniku.