System Madrycki w rozwoju biznesu

W dniach 26 i 27 stycznia w siedzibie Urzędu Patentowego odbędzie się szkolenie „Strategiczne wykorzystanie Systemu Madryckiego w rozwoju biznesu” zorganizowane przez Urząd Patentowy RP i Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO).

 

Szkolenie jest skierowane do przedsiębiorców. Jego celem jest przybliżenie im możliwości ochrony znaków towarowych za granicą w ramach Systemu Madryckiego. System ten ma szczególne znaczenie dla podmiotów gospodarczych, które prowadzą działalność także poza Polską. Pozwala on na uzyskanie ochrony znaku towarowego w innych państwach bez konieczności wypełniania formalności odrębnie w każdym państwie, w którym dany podmiot chce uzyskać taką ochronę. W trakcie szkolenia przybliżona zostanie uczestnikom istotna rola znaku towarowego w strategii marketingowej przedsiębiorstwa, wyjaśnione zostaną podstawy i zasady Systemu Madryckiego, można będzie zadać pytania bezpośrednio przedstawicielom Urzędu Patentowego RP oraz przedstawicielom Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

 

Dodatkowe informacje: pjaworska@uprp.pl

W załączniku: karta zgłoszenia