Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjne w Szczecinie

Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie buduje przy swojej siedzibie Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjne. W Centrum będą prowadzone szkolenia zawodowe, egzaminy sprawdzające, czeladnicze i mistrzowskie. Budynek będzie wyposażony w wysokiej klasy warsztaty gastronomiczne, budowlane, elektryczne oraz skomputeryzowane zaplecze egzaminacyjne. To poważna inwestycja w rozwój szkolnictwa zawodowego na Pomorzu Zachodnim.

Planowany termin zakończenia inwestycji przewidziany jest na 15 czerwca 2020 r.

Środki na budowę w całości pochodzą z środków unijnych w ramach 9 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.8 „Infrastruktura szkolnictwa zawodowego” oraz z środków PFRON.