Ankieta – zmiany w rachunkowości

Jeszcze przez dzisiejszy dzień (21 czerwca) można wypełniać ankietę dot. zmian w przepisach o rachunkowości. Zapraszamy do odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie oraz do zgłaszania własnych propozycji rozwiązań, które mogą okazać się pomocne przy opracowywaniu zmian do ustawy o rachunkowości.  Ankieta ma na celu zebranie opinii osób i podmiotów w odniesieniu do zagadnień dotyczących rachunkowości. Wybór obszarów objętych ankietą oparty został na podstawie postulatów zgłaszanych przez członków Komitetu Standardów Rachunkowości oraz sygnałach docierających z rynku i dotyczy m.in.: prowadzenia ksiąg rachunkowych, inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, zakresu informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym.

Więcej informacji i link do ankiety na stronie Rachunkowość/Aktualności