47 tys projektów za blisko 53 mld zł

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju poinformowało na swojej stronie, że w Programie Kapitał Ludzki zrealizowano 47,5 tysiąca projektów o łącznej wartości blisko 53 mld zł, i wykorzystano wszystkie dostępne dla Polski środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2007-2013. Ze wsparcia skorzystało 9 mln Polaków.

Dzięki unijnym pieniądzom m.in:  powstało 299 żłobków; 472 tysiące osób młodych uczestniczyło w projektach PO KL, a blisko 45,5 tysiąca uzyskało bezzwrotne dotacje na podjęcie działalności gospodarczej;  wprowadzono modernizację oferty kształcenia zawodowego w ponad 3,9 tysiącach szkół i placówek, które wdrożyły programy rozwojowe; w stażach i praktykach zawodowych u przedsiębiorców, wzięło udział ok. 245 tysięcy uczniów; powstało 234 tysiące nowych firm; blisko 100 tysięcy kobiet założyło własną działalność gospodarczą; 173 tysiące pracowników w wieku 50+ zostało przeszkolonych a 23 tysiące z nich założyło swoje firmy.
Więcej: LINK