Nowa formuła administracji podatkowej

Weszła w życie (1 kwietnia) nowelizacja ustawy o urzędach i izbach skarbowych, która wprowadzi zmiany będące odpowiedzią na zmieniające się otoczenie i oczekiwania społeczne, co do funkcjonowania administracji podatkowej. Izby skarbowe i podległe jej urzędy skarbowe w poszczególnych województwach staną się jedną jednostką budżetową. Nowe zapisy mają doprowadzić do lepszej wydajności, przejrzystości i szybkości działania administracji podatkowej oraz skuteczności w zakresie koordynacji realizowanych zadań i poziomu świadczenia usług publicznych. Nowe regulacje usprawnią też relacje urzędnik-podatnik..
Więcej: LINK