Wystąpienie do Minister Olgi Semeniuk w sprawie subwencji oświatowej

Związek Rzemiosła Polskiego zwrócił się do Minister Olgi Semeniuk oraz Ministra Edukacji i Nauki o wsparcie realizacji wniosków ZRP związanych z finansowaniem rzemieślniczych szkół zawodowych, w celu zapobieżenia narastającemu zagrożeniu dla utrzymania dualnego kształcenia zawodowego.

Na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, co roku, Minister Edukacji i Nauki w trybie rozporządzenia  ustala sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. W opinii ZRP podtrzymywanie w 2021 r. obniżenia wag naliczania subwencji oświatowej dla uczniów szkół branżowych I stopnia będących młodocianymi pracownikami, ewidentnie stanowi zagrożenie dla bytu przygotowania zawodowego w rzemiośle organizowanego na podstawie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego. W tej formie nauki zawodu uczestniczą także pracodawcy, którzy nie są rzemieślnikami.

Decyzje obniżonym poziomie finansowania nauki uczniów szkół branżowych I stopnia, którzy praktyczną naukę zawodu realizują jako młodociani pracownicy, zdecydowanie są sprzeczne z rządowymi deklaracjami dotyczącymi rozwoju i wzmacniania kształcenia dualnego w Polsce.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią opinii ZRP TUTAJ