Instrumenty wsparcia wypłacalności będą miały kluczowe znaczenie dla naprawy organizacji MŚP

Nowe badanie SMEunited pokazuje, że państwa członkowskie w coraz większym stopniu wykorzystują instrumenty wsparcia wypłacalności, aby zapewnić przetrwanie organizacjom MŚP oraz umożliwić im odbudowę i ponowne rozpoczęcie inwestycji.

Wiele organizacji MŚP skorzystało do tej pory ze środków zapewniających płynność, aby przetrwać blokadę i głęboką recesję spowodowaną pandemią. Jednak instrumenty te zwiększyły poziom zadłużenia organizacji MŚP. Teraz grozi im niewypłacalność, ponieważ trzeba spłacić wsparcie płynności w postaci odroczonych płatności podatku, pożyczek krótkoterminowych czy odroczonych odsetek.

Badanie dotyczące instrumentów wsparcia wypłacalności przeprowadzone z organizacjami członkowskimi zrzeszonymi w SMEunited pokazuje, że niektóre państwa członkowskie wykorzystują już istniejące instrumenty wsparcia do dokapitalizowania organizacji MŚP. Pozostałe państwa zapewniają także nowe instrumenty lub rozważają wprowadzenie dodatkowych.

W większości krajów wsparcie wypłacalności jest oferowane w formie pożyczek podporządkowanych lub bezpośrednich instrumentów kapitałowych. Ponadto badanie wykazało również programy oferujące ciche uczestnictwo lub zwrotne zaliczki. Wreszcie, niektóre państwa członkowskie zapewniają zachęty podatkowe dla prywatnych inwestorów w MŚP.

Raport dotyczący badania SMEunited zaleca europejskim i krajowym decydentom:

  • zapewnienie wsparcia instrumentów kapitałowych i quasi-kapitałowych przez programy, takie jak: InvestEU i nowy Europejski Fundusz Gwarancyjny Grupy EBI,
  • włączenie instrumentów wsparcia wypłacalności do przyszłych krajowych planów naprawy i odporności,
  • wykorzystanie europejskich funduszy strukturalnych i instrumentu REACT-EU do zapewnienia wsparcia wypłacalności organizacji MŚP,
  • zapewnienie zachęt podatkowych dla prywatnych inwestycji w organizacje MŚP,
  • zmniejszenie obciążenia kapitałowego w opodatkowaniu dochodów przedsiębiorstw prywatnych,
  • zapewnienie mechanizmu wczesnego ostrzegania organizacji MŚP zagrożonych niewypłacalnością.

Źródło: SMEunited