Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

W dniu 20 listopada br. odbyło się XIX posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców z udziałem Wicepremiera, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosława Gowina, Rzecznika MŚP Adama Abramowicza oraz przedstawicieli przedsiębiorców. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Zarządu ZRP oraz przedstawiciele kilku izb rzemieślniczych. Tematem spotkania była sytuacja gospodarcza w trakcie epidemii koronawirusa, propozycje zmian systemowych składanych w ramach tzw. Dziesiątki Rzecznika MŚP oraz bieżące problemy przedsiębiorców.

Wicepremier Jarosław Gowin pozytywnie ocenił postulaty „Dziesiątki Rzecznika MŚP” oraz odpowiedział na pytania przedsiębiorców dotyczące m.in.  możliwości rozszerzenie zakresu wsparcia dla przedsiębiorców o nowe sektory ujęte w PKD, abolicji składek na ZUS w związku z zadłużeniem dużej liczby przedsiębiorców, czasowego zniesienia ograniczeń dot. zakazu handlu w niedzielę oraz zmian w kodeksie pracy dot. możliwości zwalniania pracowników. Podkreślił, że  jest przeciwny całkowitemu zamknięciu gospodarki. Zapowiedział, że rząd już wkrótce przedstawi plan odmrażania branż na najbliższe tygodnie, uzależniony jednak od aktualnej sytuacji epidemicznej. Zapowiedział rozszerzenie branż objętych pomocą o listę nowych 40 kodów PKD i złożenie wniosku o dodatkową niedzielę handlową w grudniu br. Nie poprał jednakże wniosku o wprowadzenie zmian w Kodeksie Pracy, które umożliwiałyby natychmiastowe zwalnianie pracowników przez pracodawców.

Na spotkaniu poinformowano także o kontynuowaniu prac nad projektem nowelizacji ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Niebawem trafi on na posiedzenie rządu, a następnie pod obrady parlamentu. Dzięki nowelizacji Rzecznik MŚP uzyska  możliwość występowania w interesie przedsiębiorców w sprawach cywilnych dotyczących ubezpieczeń społecznych.