Raporty z partnerskiego projektu pt. „Ukierunkowani na rozwój”

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z pismem informacyjnym oraz dwoma raportami przygotowanymi w ramach partnerskiego projektu pt. „Ukierunkowani na rozwój” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.2 PO WER „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku”. Liderem projektu jest Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku, natomiast partnerami są Związek Rzemiosła Polskiego, Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie oraz Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego – Spółdzielnia w Gdańsku.

Pismo_informacyjne

Raport końcowy – dostępność w BUR

Raport końcowy

Logo - Unia Europejska Fundusz Spoleczny