Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 22/11/2018

Zapytanie ofertowe na przygotowanie ekspertyzy nt. „Projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego – ocena projektowanych rozwiązań prawnych”

Zapytanie ofertowe na przygotowanie ekspertyzy nt. „Projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego – ocena projektowanych rozwiązań prawnych” (postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności, do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Związek Rzemiosła Polskiego (zwany dalej Zamawiającym) w związku z realizacją projektu pt „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa ( nr umowy POWER.02.16.00-00-0031/16-00) zaprasza do składania ofert na przygotowanie ekspertyzy „Projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego – ocena projektowanych rozwiązań prawnych”
Zakres zamówienia jest zgodny ze Wspólnym słownikiem zamówień:

79100000-5 - Usługi prawnicze
79140000-7 - Doradztwo prawne i usługi informacyjne
79400000-8 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne

Zal.1_Formularz_ofertowy_ekspertyza 11

Zal.2_Wykaz_usług_tożsamych_ekspertyza 11

Zal.3_Oświadczenie_o_braku_powiązań ekspertyza 11

Zal.4_Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 11

Zapytanie ofertowe ekspertyza - ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego

 

Logo - Unia Europejska Fundusz Spoleczny

 

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018