26.02-01.03.2024 r. – Legalizacja świadectw i dyplomów dokonywana wyłącznie w drodze korespondencyjnej

W okresie od 26.02 do 01.03.2024 r. legalizacja świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich dokonywana jest wyłącznie w drodze korespondencyjnej.

Dyplomy i świadectwa wraz z wymaganymi załącznikami należy wysłać na adres sekretariatu Związku Rzemiosła Polskiego  –  adres: ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa.

Szczegółowe informacje nt. sposobu przygotowania i wysyłki dokumentu na adres ZRP dostępne na stronie:
https://zrp.pl/dzialalnosc-zrp/oswiata-zawodowa/egzaminy/legalizacja-swiadectw-czeladniczych-i-dyplomow-mistrzowskich/