Życie Warszawy: Rozdano nagrody literackie im. Władysława Reymonta

„Laureatom tegorocznej edycji nagrody literackiej im. Władysława Reymonta – Ryszardowi Przybylskiemu, Markowi Wawrzkiewiczowi i Bogdanowi Loeblowi – wręczono nagrody w środę w Warszawie” – czytamy w Życiu Warszawy. „Nagrody im. Reymonta przyznawane są przez Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP) co roku od 1994 r. Kandydatów wyłania jury, w którym zasiadają przedstawiciele ZRP, prezesi związków twórczych pisarzy i dotychczasowi laureaci nagród”.

„Przewodniczący jury nagrody Jerzy Bartnik ocenił, że przez 14 lat nagroda literacka im. Władysława Reymonta „trwale związała się ze środowiskiem pisarzy i rzemiosła”. „Nagroda jest przyznawana +ponad podziałami+, a jury w swoich ocenach nie ulega koniunkturom i przelotnym modom” – mówił Bartnik”.

Za „twórczość całego życia” przyznano dwie nagrody ex aequo: Ryszardowi Przybylskiemu i Markowi Wawrzkiewiczowi.