Zwolnienie z VAT a egzaminy zawodowe – wystąpienie ZRP do Ministerstwa Finansów

Związek Rzemiosła Polskiego przekazał do Ministerstwa Finansów pismo z prośbą o rozstrzygnięcie wątpliwości dotyczących zasad opodatkowania VAT egzaminów zawodowych przeprowadzanych przez izby rzemieślnicze.

W lutym Związek Rzemiosła Polskiego zwrócił się do Ministra Finansów z zapytaniem o wyjaśnienie nowego stanu prawnego, w którym znalazły się nasze organizacje. Wątpliwości związane są z zakresem możliwości stosowania zwolnienia z VAT wszystkich usług kształcenia zawodowego wykonywanych przez organizacje rzemiosła.

Kolejne wystąpienie ZRP  uzupełnia dotychczasowe postulaty. Zdaniem Związku egzaminy zawodowe (sprawdzające, czeladnicze i mistrzowskie) przeprowadzane przez izby rzemieślnicze należy uznać za niepodlegające VAT.

Uzasadnieniem dla takiego rozstrzygnięcia prawnego, może być art. 13 ust.1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady UE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, zgodnie, z którym izby rzemieślnicze w zakresie egzaminów zawodowych realizują zadania zlecane przez państwo i w tym obszarze ich  działalność powinna być traktowana podobnie jak działalność podmiotów prawa publicznego.

Więcej informacji w załączniku