Zapytanie ofertowe z dnia 11.04.2011

Związek Rzemiosła Polskiego jest ogólnopolską, społeczno-zawodową organizacją pracodawców. W ramach projektu „Public relations a adaptacyjność i konkurencyjność MŚP” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego organizuje cykl 26 szkoleń na terenie całej Polski.

Celem Projektu jest wzmocnienie potencjału adaptacyjnego pracodawców (właścicieli) i pracowników kadry zarządzającej oraz menedżerskiej reprezentujących sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez podniesienie poziomu wiedzy, kwalifikacji i świadomości w obszarze public relations i komunikacji.

Na potrzeby realizacji projektu poszukujemy wykonawcy usług restauracyjno-hotelarskich wraz z wynajmem sali konferencyjnej w Olsztynie do realizacji szkolenia w terminie 27-29.04.2011 r.
W spotkaniu uczestniczyć będą ok. 23 osoby

Oferty proszę przesłać e-mailem na adres: biuro@pr4msp.pl lub faksem na nr 22 50 44 274.
Osoba do kontaktu: Patrycja Pawoniak, adres e-mail: biuro@pr4msp.pl, tel. 22 50 44 274

Termin nadsyłania ofert mija 18.04.2011 do godziny 16:00
Oferty przesłane po terminie nie będą podlegać ocenie.

Treść zapytania ofertowego w załączniku.