Związek Rzemiosła Polskiego przeciwny zmianie stawki VAT na napoje owocowe

Reprezentatywne organizacje pracowników i organizacje pracodawców, wchodzące w skład Rady Dialogu Społecznego, zaapelowały do Premiera Mateusza Morawieckiego o niepodnoszenie stawki podatku VAT na napoje owocowe z 5% do 23%.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa, który zakłada wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT, jest na etapie konsultacji społecznych. Jego wprowadzenie zagraża przetwórcom owoców, rolnikom i sadownikom. Zmiana stawki VAT doprowadzi do zwiększenia cen detalicznych napojów, zmniejszenia produkcji napojów owocowych oraz spadku zapotrzebowania przemysłu na owoce, czego konsekwencją będzie drastyczne zmniejszenie zatrudnienia w przemyśle przetwórczym.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym tekstem.