Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 05/03/2019

Obrady dwóch zespołów RDS nt. Krajowej Strategii Regionalnego Rozwoju do 2030 r.

W dniu 28 lutego br. przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego uczestniczyli we wspólnym posiedzeniu Zespołu ds. funduszy europejskich i doraźnego Zespołu ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Rady Dialogu Społecznego. Posiedzenie poświęcono dyskusji nt. Krajowej Strategii Regionalnego Rozwoju do 2030 roku. Główny cel  tego programu to lepsze warunki życia Polaków,  tak aby mniejsze aglomeracje też korzystały z rozwoju gospodarczego kraju. Założone kierunki zmian po 2020 roku w polityce regionalnej to:

  • rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony,
  • koncentracja wsparcia na obszarach strategicznych (inteligentne specjalizacje regionów),
  • większa skala instrumentów adresowanych do regionów  z poziomu krajowego.
Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018