NOWY WĄTEK W PANELU – JAKOŚĆ HANDLOWA ART. ROLNO-SPOŻYWCZYCH

Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił nową propozycję ustawy, która ma regulować zasady kontroli jakości nieprzetworzonych artykułów rolno-spożywczych lub mięsa. Nabywcy tych artykułów będą zobowiązani do sprawdzenia wartości poszczególnych parametrów jakościowych lub ilościowych.

W projekcie ustawy zostały uregulowane obowiązki związane z rzetelnym sprawdzeniem przez skupującego artykułów rolno-spożywczych lub mięsa oraz przedstawiono nowe wymogi dla laboratoriów, w których będą dokonywane pomiary, m.in. muszą być one zatwierdzone przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Ponadto w projekcie wprowadzono przepisy dotyczące zasad kontroli prowadzonych przez odpowiednie organy administracyjne.

Ministerstwo nie określa, jaki skutek będzie miała regulacja i jak wpłynie na funkcjonowanie zakładów zajmujących się skupem artykułów rolno-spożywczych lub mięsa, trudno więc ocenić, jakie rzeczywiste skutki przyniesie zmiana tej ustawy.

Zapraszamy Państwa do dzielenia się doświadczeniami i przemyśleniami w tym temacie na forum „Monitorowania prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła”: https://bit.ly/2tIGRrw

Logo - Unia Europejska Fundusz Spoleczny