Związek Rzemiosła Polskiego postuluje o zwiększenie limitu podmiotowego zwolnienia z podatku VAT dla małych przedsiębiorstw