Apel Rady Przedsiębiorczości do Prezydenta i Rządu RP o pilne podjęcie działań w związku z protestem przewoźników na granicy polsko-ukraińskiej

Rada Przedsiębiorczości zaapelowała do rządu i Prezydenta RP o podjęcie niezwłocznych działań związanych z  protestem przewoźników na granicy polsko-ukraińskiej, co jest wynikiem narastających problemów polskiej branży transportowej, które zbyt długo pozostawały nierozwiązane.
Blokada przejść granicznych z Ukrainą jest formą nacisku na polski rząd, który dopuścił do powstania nierównowagi konkurencji między firmami z obu krajów i nie wykazywał odpowiedniego zaangażowania w tej kwestii.

Rada Przedsiębiorczości wyraża zrozumienie dla interesów protestujących i ich troskę o dobro swoich firm oraz chęć ochrony miejsc pracy i oczekuje od polskich władz, w tym od Rady Ministrów
i Prezydenta RP, natychmiastowego zaangażowania się w rozwiązanie sporu oraz priorytetowego potraktowania tej sprawy. Poniżej pełny tekst apelu: