Związek Rzemiosła Polskiego o założeniach projektu budżetu państwa na rok 2011

Na ostatnim posiedzeniu Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych Związek Rzemiosła Polskiego przedstawił opinię dotyczącą „Założeń projektu budżetu państwa na rok 2011”.

Projekt dochodów i wydatków państwa będzie oparty na konserwatywnym scenariuszu makroekonomicznym, co pozwoli na ograniczenie ewentualnego ryzyka. Według przyjętych, ostrożnych prognoz rządu PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 3,5 proc. a PKB w cenach bieżących wyniesie 1496,3 mld zł.

Na poziom przyszłorocznych dochodów budżetu państwa wpływać będą skutki zmian systemowych w zakresie podatku VAT: m.in. zwiększony zostanie pułap rocznego obrotu uprawniający do zwolnienia z podatku, zaś przedsiębiorcy będą mogli w całości odliczyć podatek naliczony przy zakupie samochodu z kratką. W życie wejdą zmiany w zakresie podatku akcyzowego. Wpływ na budżet będą miały również zmiany w podatku CIT i PIT9 w przypadku używania samochodów firmowych do celów prywatnych.

Niepokojący jest nadmierny optymizm odnośnie spadku bezrobocia – założona prognoza mówi o jego redukcji do zaledwie 9,9 proc. przy tak niewielkim wzroście PKB. Wątpliwości budzi też szacowane zwiększenie zatrudnienia o 1,9 proc. w skali kraju. ZRP uważa, że przedsiębiorcy będą raczej dążyli do ograniczania kosztów pracy przy jednoczesnym zwiększaniu wydajności, a nie do zatrudniania kolejnych pracowników.

Organizacje pracodawców, w tym Związek Rzemiosła Polskiego, nie podzielają też optymistycznego założenia rządu, że głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce będzie popyt krajowy. Wprawdzie rząd chce zwiększyć inwestycje publiczne, ale gospodarka w dużo większej mierze zależy od sektora prywatnego. A istnieją poważne obawy, że firmy – zwłaszcza mikro i małe przedsiębiorstwa – będą ograniczać swoje inwestycje.

Tekst opinii w załączniku.