Posiedzenie grupy roboczej ds. dobrego rządzenia PO Kapitał Ludzki