ZUS dofinansowuje działania przedsiębiorców

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowuje działania skierowane na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzone przez płatników składek.

 

Program jest zaadresowany do wszystkich płatników składek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu (mierzoną liczbą osób, za które odprowadzana jest składka na ubezpieczenie wypadkowe):
dla mikroprzedsiębiorstw (1-9 osób) – do 90% kosztów projektu,
dla przedsiębiorstw małych (10- 49 osób) – do 80% kosztów projektu,
dla przedsiębiorstw średnich (50- 249 osób) – do 60% kosztów projektu,
dla przedsiębiorstw dużych (250 osób i więcej) – do 20% kosztów projektu.
Więcej: LINK