Kierunek: rynki zagraniczne. Wsparcie eksportu w Programie Polska Wschodnia

115 mln euro, takie fundusze przeznacza ministerstwo infrastruktury z Programu polska Wschodnia” na przedsiębiorców, którzy chcą zdobywać rynki zagraniczne.
 
Środki będą dostępne w działaniu 1.2 Programu Polska Wschodnia (PO PW) „Internacjonalizacja MŚP”. Nowy instrument powstał w odpowiedzi na potrzebę zwiększenia skali eksportu z Polski Wschodniej. – podaje ministerstwo.

Zdaniem wiceminister Wendel resort stworzył uniwersalne elastyczne narzędzie, skierowane do przedsiębiorców rozumiejących wyzwania, które stawia przed biznesem funkcjonowanie na globalnym rynku.
Małe i średnie firmy z województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego będą mogły ubiegać się o środki dwuetapowo. W pierwszym etapie fundusze trafią na doradztwo w zakresie opracowania modelu biznesowego przedsiębiorstwa, które chce wyjść ze swoją działalnością poza granice Polski. Na ten cel będzie można pozyskać maksymalnie 50 tys. zł.
Pierwszy nabór wniosków zostanie przeprowadzony w I kwartale 2016 r.
Więcej: LINK