ZUS: dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 3 maja

Od 8 marca obowiązują przepisy, które przewidują dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Przysługuje on w wymiarze do 14 dni osobie objętej ubezpieczeniem chorobowym (np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, działalności gospodarczej) zwolnionej z pracy, która musi zająć się dzieckiem w wieku do lat 8 z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19, okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego został wydłużony do 3 maja 2020 r.

Więcej o tym komu przysługuje i jak otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy na stronie www.zus.pl.