Informacja o uruchomieniu tegorocznej edycji Nagrody im. Haliny Krahelskiej

Główny Inspektor Pracy uprzejmie informuje o uruchomieniu tegorocznej edycji Nagrody im. Haliny Krahelskiej. Celem nagrody jest wyróżnianie i promowanie osiągnięć w zakresie ochrony pracy i zdrowia w środowisku pracy.

Nagroda przyznawana jest przez Głównego Inspektora Pracy za wybitne osiągnięcia w dziedzinie: nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, prewencji zagrożeń zawodowych, wynalazczości, projektowania bezpiecznych technik i technologii, a także popularyzacji ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i prawa pracy.

Zarządzenie Głównego Inspektora Pracy w sprawie ustanowienia Nagrody oraz wzór wniosku dostępne są na stronie internetowej Urzędu – www.pip.gov.pl – w zakładce Konkursy PIP.

W trosce o bezpieczeństwo pracy pracowników oraz ze względu na przedłużający się stan zagrożenia epidemicznego w Polsce, dokumentację  – zgodną ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej – należy składać do 30 czerwca br. wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kancelaria@gip.pip.gov.pl

W sprawach związanych z Nagrodą im. Haliny Krahelskiej wszelkie zapytania należy kierować na adres: gabinet@gip.pip.gov.pl.