ZRP organizuje udział polskich przedsiębiorców w targach Artigiano in Fiera w Mediolanie

Przypominamy, że Związek Rzemiosła Polskiego wygrał konkurs na organizatora programu promocji w ramach Poddziałania 6.5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013 i zorganizuje udział polskich przedsiębiorców w Międzynarodowych Targach Artigiano in Fiera w Mediolanie (Włochy), które odbędą się w dniach 3-11 grudnia 2011 roku. Zgłoszenia są przyjmowane tylko do końca października.

 

Szczególnie zapraszamy przedsiębiorców, którzy mają doświadczenie w eksporcie towarów i usług oraz posiadają kontakty handlowe albo uczestniczyli w targach.
 
W ramach działań promocyjnych Ministerstwo Gospodarki udziela pomocy finansowej na udział w wyżej  wymienionym wydarzeniu w wysokości do 75 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych, na uczestnictwo w jednym programie promocji o charakterze ogólnym. Pomoc udzielana będzie na zasadzie refundacji po zakończeniu targów w Mediolanie (tzw. końcowy wniosek o płatność).

Beneficjent zobowiązany jest więc pokryć  w całości wydatki niekwalifikowane  konieczne do realizacji Projektu, orazwydatki kwalifikowane Projektu z wkładu własnego. Dopiero po zakończeniu targów nastąpi refundacja dla przedsiębiorcy w wysokości do 75 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych, po złożeniu odpowiedniego wniosku o dofinansowanie.

Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą promować, sprzedawać, eksportować i nawiązywać kontakty handlowe do udziału w tak prestiżowym wydarzeniu, jakim są Międzynarodowe Targi Artigiano in Fiera. To już 16 edycja tych targów przedstawiających rzemiosło. W 2010 roku swoje produkty i usługi wystawiło tam 2900 firm reprezentujących 109 krajów z pięciu kontynentów, a stoiska targowe odwiedziło w sumie ponad 3 miliony gości.

Zgłoszenia udziału w targach Artigiano in Fiera należy przesyłać do ZRP w terminie do 31 października 2011 roku.

Szczegółowych informacji udziela Zespół Dialogu Społecznego:
Izabela Opęchowska – Dyrektor,e-mail:opechowska@zrp.pl;
Marta Płonka – Starszy Specjalista, e-mail:plonka@zrp.pl
Tel.: 22 50 44 249 lub 22 50 44 317
 
Więcej informacji w załączniku.