ZRP o założeniach projektu budżetu na rok 2011

Na ostatnim posiedzeniu Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych Związek Rzemiosła Polskiego przedstawił opinię dotyczącą „Założeń projektu budżetu państwa na rok 2011”.

 

Zdaniem ZRP niepokojący jest nadmierny optymizm odnośnie spadku bezrobocia – założona prognoza mówi o jego redukcji do zaledwie 9,9 proc. przy niewielkim (3,5 proc.) wzroście PKB. Wątpliwości budzi też szacowane zwiększenie zatrudnienia o 1,9 proc. w skali kraju. ZRP uważa, że przedsiębiorcy będą raczej dążyli do ograniczania kosztów pracy przy jednoczesnym zwiększaniu wydajności, a nie do zatrudniania kolejnych pracowników.

Organizacje pracodawców, w tym Związek Rzemiosła Polskiego, nie podzielają też optymistycznego założenia rządu, że głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce będzie popyt krajowy. Wprawdzie rząd chce zwiększyć inwestycje publiczne, ale gospodarka w dużo większej mierze zależy od sektora prywatnego. A istnieją poważne obawy, że firmy – zwłaszcza mikro i małe przedsiębiorstwa – będą ograniczać swoje inwestycje.

Tekst opinii w załączniku.