ZRP o skróceniu terminu archiwizacji paragonów fiskalnych

Związek Rzemiosła Polskiego przesłał do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo” Janusza Palikota pismo zawierające ocenę wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów rozwiązań, skracających termin archiwizacji paragonów fiskalnych.

Związek pozytywnie ocenia przyjęte rozporządzenia czasowo (do końca 2011 roku) skracające – z pięciu do dwóch lat – okres przechowywania paragonów sporządzanych na nośniku papierowym, uznając, że jest to rozwiązanie kompromisowe, zbieżne z propozycjami zgłaszanymi wcześniej przez ZRP.

ZRP przyjmuje, że tymczasowość nowego przepisu wynika wyłącznie z konieczności jego praktycznej weryfikacji, a po 2011 roku dwuletni okres archiwizacji paragonów stanie się zasadą, albo ulegnie dalszemu skróceniu. Zdaniem Związku optymalnym okresem archiwizacji kopii drukowanych paragonów jest okres od 3 miesięcy do jednego roku.

Nie ulega jednak wątpliwości, że najbardziej korzystna dla podatników byłaby całkowita likwidacja obowiązku drukowania paragonów fiskalnych i archiwizowania ich w formie papierowej.

Szczegółowe informacje w załączniku.