Wspólne propozycje zmian ustawy

Związek Rzemiosła Polskiego wraz z PKPP Lewiatan przesłał pismo do Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego oraz Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Zbigniewa Chlebowskiego w sprawie przepisów nakładających na pracodawców obowiązek wyznaczania pracowników do wykonywania czynności ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji, a także do udzielania pierwszej pomocy – niezależnie od wielkości firmy. Dzięki propozycjom obu organizacji przedsiębiorcy nie musieliby poddawać pracowników kosztownym szkoleniom przeciwpożarowym, ani zatrudniać osób ze specjalnymi uprawnieniami w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Zachęcamy Państwa również do zapoznania się z komunikatami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 9 i 15 stycznia 2009 r. zawierającymi wyjaśnienia MPiPS w przedmiotowej sprawie (art. 207 i 209[1] znowelizowanego Kodeksu Pracy].

Szczegółowe informacje w załączniku.