ZRP o projekcie nowelizacji ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym

Związek Rzemiosła Polskiego popiera wprowadzenie zmian proponowanych w projekcie nowelizacji ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Projektowana nowelizacja ustawy stanowi realizację wniosku zgłoszonego przez ZRP Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo” i przyniesie zrównanie wymagań stawianych podatnikom rozpoczynającym działalność i ją kontynuujących – poprzez wprowadzenie zasady, że bez względu na osiągnięty przychód w trakcie roku podatkowego – podatnicy zachowują prawo do korzystania z ryczałtu do końca roku podatkowego. Obecnie, wskutek nie doprecyzowania przepisów – takie uprawnienie mieli wyłącznie podatnicy rozpoczynający działalność, podczas gdy podatnicy ją kontynuujący – po przekroczeniu limitu 150 tys. EURO byli zobligowani do rezygnacji z ryczałtu. Szczegółowe informacje w załączniku