Znamy zwycięzców finału XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o BHP

5 grudnia 2023 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie odbył się Finał Konkursu „Bezpiecznie od startu” pod patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki. Była to już XXI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o zasadach BHP dla uczniów z zakładów rzemieślniczych, którego organizatorami są Związek Rzemiosła Polskiego i Państwowa Inspekcja Pracy. Finał Konkursu odbył się pod uroczystym przewodnictwem Jana Gogolewskiego, Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego i  Dariusza Mińkowskiego, Zastępcy Głównego Inspektora Pracy, Pani Katarzyny Łażewskiej-Hrycko. Swoją obecnością galę zaszczycili także Magdalena Wantoła -Szumera, Naczelnik Wydziału Monitorowania Rynku Pracy w Departamencie Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji i Nauki oraz Mirosław Flejmer, Zastępca Dyrektora ds. Operacyjnych z Centralnego  Instytutu Ochrony Pracy. Podczas wydarzenia został również odczytany list Doroty Bojemskiej, Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Celem konkursu organizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego oraz Głównego Inspektora Pracy jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad BHP wśród uczniów zawodu w rzemiośle, a więc młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych oraz uczniów odbywających praktykę u rzemieślników.

W bieżącej edycji Konkursu udział wzięło 39 uczestników – zdobywców dwóch pierwszych miejsc na szczeblu regionalnym Konkursu. Dwuosobowe delegacje, głównie uczniowie II-go bądź III-go roku nauki zawodu w rzemiośle reprezentowały dwadzieścia izb rzemieślniczych w sieci Związku Rzemiosła Polskiego.

Zakres tematyczny Konkursu tradycyjnie obejmował problematykę prawa pracy oraz BHP przewidzianego w programach nauki, a także tematykę szkolenia podstawowego z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii prac, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Klasyfikacja indywidualna:

I miejsce – Maksymilian Rosa reprezentujący Izbę Rzemieślniczą w Opolu

II miejsce – Krystian Sura reprezentujący Izbę Rzemieślniczą w Opolu

III miejsce – Borys Kucznierz reprezentujący Izbę Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

IV miejsce – Przemysław Czyrnek reprezentujący Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu

V miejsce – Aleksandra Bury reprezentująca Lubuską Izbę Rzemieślniczą w Gorzowie Wielkopolskim

VI miejsce – Elżbieta Golusińska reprezentująca Izbę Rzemieślniczą w Kaliszu

Klasyfikacja drużynowa:

I miejsce – Drużyna z Opola:  Maksymilian Rosa i Krystian Sura

II miejsce – Drużyna z Katowic: Borys Kucznierz i Agata Borecka

III miejsce – Drużyna z Gorzowa Wielkopolskiego: Aleksandra Bury i Łukasz Taradowski