Zmiany źródła dofinansowania szkolenia uczniów

Źródło finansowania szkolenia uczniów zostało zmienione. Dla niektórych pracodawców będzie to miało wpływ na opodatkowanie przychodu z tego tytułu.

W interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w stanie prawnym obowiązującym do 31.01.2009r. – dofinansowanie kosztów kształcenia stanowiło przychód wolny od podatku dochodowego, bowiem zgodnie z ustawą o systemie oświaty była to dotacja celowa, dofinansowana z budżetu państwa a te na podstawie art. 21 ust.1 pkt.129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są zwolnione od podatku.

Jednak od lutego 2009 dofinansowanie kosztów nauki młodocianych pracowników finansowane jest ze środków Funduszu Pracy. Oznacza to, że pracodawca nie może już korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Więcej informacji w załączniku.