Najważniejsze decyzje Zarządu ZRP

28 września br. odbyło się posiedzenie Zarządu ZRP poświęcone omówieniu najważniejszych spraw organizacji. W trakcie posiedzenia powołano i ustalono skład Komisji Problemowych Zarządu ZRP: ds. Samorządu i Dialogu Społecznego; Polityki Gospodarczej i Społecznej; Organizacji Oświaty Zawodowej i Nadzoru; ds. Funduszy Unijnych; ds. Rozwoju Ruchu Branżowego i Spółdzielczości Rzemieślniczej; ds. Administracyjno-Technicznych. Zgłoszony został też wniosek o przygotowanie podsumowania działalności Komisji Problemowych Zarządu w poprzedniej kadencji.

Zarząd odniósł się do proponowanych zmian przepisów dot. VAT i podatków dochodowych i zaakceptował stanowisko ZRP odnośnie: zasad odliczeń VAT przy nabyciu samochodów (paliwa) do samochodów osobowych i z tzw. „kratką”; podniesienia limitu zwolnienia podmiotowego w VAT; propozycji rozliczania samochodów firmowych używanych do celów prywatnych; obciążenia pracodawców obowiązkiem dodatkowych rozliczeń podatkowych (PIT-ty roczne) wykonywanych za pracowników.

Członkowie Zarządu ZRP przyjęli stanowisko strony pracodawców Trójstronnej Komisji ds. społeczno-Gospodarczych w sprawie projektu budżetu państwa na 2010 rok.

Zarząd pozytywnie odniósł się do pomysłu powołania w Warszawie ogólnopolskiego Centrum Rzemiosł Artystycznych i wyraził zgodę na podjęcie właściwych działań mających na celu jego realizację.

Aby dokładnie poznać obecną sytuację rzemiosła, Zarząd wniósł o przygotowanie w formie pisemnej informacji o stanie całego sektora rzemieślniczego.