Zmiany w składzie Rady Dialogu Społecznego

30 stycznia 2024 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powołał przedstawicieli strony rządowej w skład Rady Dialogu Społecznego wyrażając zadowolenie, że Rada zyskuje nowy impuls do pracy. Podkreślił także, że dialog ma fundamentalne znaczenie dla spokojnego i stabilnego rozwoju. W uroczystości wziął udział Pan Jan Gogolewski – Prezes Związku Rzemiosła Polskiego i Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego.

Powołania w skład Rady Dialogu Społecznego otrzymali następujący przedstawiciele strony rządowej:

 • Agnieszka Dziemianowicz–Bąk – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
 • Andrzej Domański – Minister Finansów;
 • Barbara Nowacka – Minister Edukacji;
 • Dariusz Wieczorek  – Minister Nauki;
 • Krzysztof Hetman – Minister Rozwoju i Technologii;
 • Dariusz Klimczak – Minister Infrastruktury;
 • Izabela Leszczyna – Minister Zdrowia;
 • Marzena Okle–Drewnowicz – Minister do spraw Polityki Senioralnej;
 • Katarzyna Kotula – Minister do spraw Równości;
 • Hanna Majszczyk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, odpowiedzialna za budżet;
 • Sebastian Gajewski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społeczne, odpowiedzialny za dialog społeczny. 

Ponadto Prezydent powołał też nieobecnych podczas dzisiejszej uroczystości:

 • Katarzynę Pełczyńską–Nałęcz – Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej;
 • Borysa Budkę – Ministra Aktywów Państwowych;
 • Paulinę Hennig–Kloskę – Ministra Klimatu i Środowiska;
 • Marcina Kierwińskiego – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Akty powołań zostaną przekazane w późniejszym terminie.

Jednocześnie postanowieniem z 12 stycznia 2024 roku Prezydent odwołał ze składu Rady Dialogu Społecznego dotychczasowych przedstawicieli strony rządowej.