Stawki Opłat za egzaminy w 2024 r.

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej, przekazuje do wykorzystania informacje dotyczące opłat za egzaminy w 2024 r.

Na podstawie art. 3 ust. 3g pkt. 4 ustawy o rzemiośle [Dz. U. z 2020 r. poz. 2159] – izba rzemieślnicza informuje kandydatów o wysokości opłat za egzaminy czeladnicze, mistrzowskie i sprawdzające.

Podstawowe stawki opłat za egzaminy określa ustawa z przyjętą zasadą, iż w każdym roku podlegają [ust. 3ga] waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w poprzednim roku kalendarzowym wynosi co najmniej 99%.

Pełny tekst: