Minister Rozwoju i Technologii powołał pełnomocnika do spraw deregulacji i dialogu gospodarczego

Zgodnie z deklaracją złożoną przedsiębiorcom, Pan Krzysztof Hetman – Minister Rozwoju i Technologii ustanowił pełnomocnika do spraw deregulacji i dialogu gospodarczego. Został nim Pan dr Mariusz Filipek.

Do jego zadań należeć będzie m.in.:

  • analizowanie oraz monitorowanie warunków podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej;
  • przedstawianie propozycji działań, w tym legislacyjnych, związanych z prowadzeniem biznesu;
  • przygotowywanie i przedstawianie opinii, analiz lub rekomendacji związanych z identyfikacją barier prawnych w rozwoju przedsiębiorczości oraz poprawą jakości prawa w tym obszarze;
  • wykonywanie zadań związanych z podejmowaniem dialogu gospodarczego z przedsiębiorcami.

Mariusz Filipek jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, wspólnikiem zarządzającym Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, obsłudze procesu inwestycyjnego, prawie samorządu terytorialnego oraz prawie karno-gospodarczym.

Nowy pełnomocnik jest pracownikiem naukowym w Katedrze Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, członkiem Zespołu do spraw certyfikacji wykonawców w zamówieniach publicznych oraz polityki zakupowej państwa przy Ministrze Rozwoju i Technologii.