Zmiany w podatkach oraz prawie gospodarczym

Z dniem 1 stycznia 2009 roku wchodzą w życie nowe zmiany w polskim prawie gospodarczym oraz podatkach. W załączniku wszystkie informacje na temat zmian w: podatku dochodowym, podatku od towarów i usług, ordynacji podatkowej, ustawie o rachunkowości, ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, kodeksie spółek handlowych, prawie budowlanym.