Zmiany w drobnych umowach zlecenie, ważne dla podatników z sektora MŚP

Związek Rzemiosła Polskiego wystosował do Kancelarii Sejmu pismo w odpowiedzi na propozycje zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych osób fizycznych. Propozycje w projekcie ustawy spotkały się w znacznej mierze z akceptacją ZRP.

Zdaniem Związku Rzemiosła Polskiego zastrzeżenia budzi jedynie zaproponowana stawka podatku zryczałtowanego. W przypadku wypłaty za wykonanie zlecenia, nieprzekraczającego 200 złotych, ma ona zostać utrzymana na obecnym poziomie 18 procent. Taka stawka spowoduje, że podatnicy rozliczający ryczałtowo drobne umowy będą obciążeni podatkiem o prawie 1/5 wyższym, niż Ci opodatkowani według skali podatkowej.

W związku z tym ZRP zaproponował zmniejszenie stawki podatku do 15 procent. Jeśli nie przyjmie ona takiej formy część podatników wykonujących drobne zlecenia zostanie obarczona wyższą stawką niż podatnicy korzystający z pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Więcej informacji w załączniku