Spotkanie narodowe projektu KO-Transfer

Projektowi „KO-Transfer”, którego tematem jest ponadnarodowe uznawanie kompetencji w budownictwie energooszczędnym, poświęcone było spotkanie zorganizowane przez ZRP 20 września 2010 roku w Warszawie.

Budownictwo energooszczędne staje się w UE coraz popularniejsze. Barierą dla jego rozwoju jest jednak niedobór wykwalifikowanych kadr w zawodach budowlanych oraz brak przejrzystego ponadnarodowego systemu porównywania kwalifikacji, co zwiększałoby mobilność pracowników w tym sektorze. Dlatego projekt KO-Transfer postawił sobie za cel stworzenie takiego systemu dla doradców energetycznych i cieśli w budownictwie energooszczędnym.

Goście spotkania – wśród których byli prezesi, dyrektorzy i pracownicy izb rzemieślniczych – wysłuchali prezentacji na temat projektu KO-Transfer i dyskutowali na temat celów i rezultatów projektu.

Jako że gościem spotkania był Jacek Falkowski, p.o. zastępcy dyrektora Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej, spotkanie stało się też okazją do omówienia założeń planowanej na 2012 rok reformy szkolnictwa zawodowego. Jacek Falkowski odpowiadał na pytania i wyjaśniał plany MEN.