Zmiany terminów w uruchomieniu konkursów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż zmianie ulega termin ogłoszenia konkursu w ramach Poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP z 1 października 2015 r. na 15 grudnia 2015 r., tym samym uległ zmianie termin samego naboru, tj. od 18 stycznia do 18 marca 2016 r. (poprzednio od 3 listopada do 28 grudnia 2015 r.).

Także w związku ze zmianą Rocznego Planu Działania na rok 2015 dla działań PO WER realizowanych przez PARP, zmianie ulega termin ogłoszenia konkursu w ramach Działania 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku z II kwartału na III kwartał 2015 r.

Jednocześnie przypominamy, iż termin uruchomienia konkursu związany jest również z datą wejścia w życie Rozporządzenia w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO WER 2014-2020.