Komunikat o wyborze firmy

W nawiązaniu do komunikatu o wynikach postępowania konkurencyjnego z 28 lipca 2015 roku dotyczącego zapytania ofertowego e sprawie wynajmu sal szkoleniowych, usług restauracyjnych, zapewnienia noclegów oraz transmisji on-line dla uczestników szkoleń z 14.07.2015. informujemy, że w dniu 31 lipca br. została podpisana umowa z wykonawcą zamówienia – Firmą Active V Media Sp. z o.o., ul. Twarda 16A, 00-105 Warszawa.

Umowa zawarta jest w związku z realizacją przez Związek Rzemiosła Polskiego, Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw projektu „Fundusze europejskie – jakie to proste. Działania edukacyjne dla przedsiębiorców sektora MSP z zakresu Funduszy Europejskich na lata 2014-2020”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.