Projekt nowelizacji Ustawy o Rzemiośle trafił do pierwszego czytania

Związek Rzemiosła Polskiego informuje, że 4 sierpnia 2015 roku projekt nowelizacji ustawy o rzemiośle otrzymał numer druku sejmowego (nr 3775) i został skierowany do pierwszego czytania do Sejmowej Komisji Gospodarki, której przewodniczy poseł Wojciech Jasiński.

Proces legislacyjny można śledzić pod adresem: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=4F53D4A3F52A4FB9C1257E97003411DE