Zmiana wytycznych Komisji Europejskiej ws. regionalnej pomocy państwa

Komisja Europejska 19 kwietnia przyjęła zmienione wytyczne ws. regionalnej pomocy państwa. Zmiany w wytycznych dadzą państwom członkowskim większe możliwości wspierania regionów stojących w obliczu wyzwań związanych z transformacją lub wyzwaniami strukturalnymi, takimi, jak np. wyludnienie. Wytyczne wejdą w życie 1 stycznia 2022 r.

„Nowe przyjęte dziś wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa umożliwią państwom członkowskim wspieranie najmniej uprzywilejowanych regionów w Europie w nadrabianiu zaległości oraz zmniejszanie różnic pod względem dobrobytu gospodarczego, dochodów i bezrobocia. Te cele związane za spójnością leżą u podstaw naszej Unii. Zapewniliśmy także państwom członkowskim większe możliwości wspierania regionów stojących w obliczu wyzwań związanych z transformacją lub wyzwań strukturalnych, takich jak np. wyludnienie. Zależy nam na tym, aby wytyczne w pełni przyczyniały się do transformacji ekologicznej i cyfrowej, a jednocześnie gwarantowały państwom członkowskim równe warunki działania” – stwierdziła Wiceprzewodnicząca KE Margrethe Vestager.

Główne zmiany to, m.in. :

  • Zwiększenie łącznego odsetka ludności na obszarach kwalifikujących się do pomocy regionalnej do 48 proc. ludności UE (wcześniej 47 proc.) oraz aktualizacja wykazu obszarów objętych pomocą i wstępnie określonych obszarów w oparciu o najnowsze dostępne dane statystyczne Eurostatu dotyczące PKB (2016–2018) i bezrobocia (2017-2019).
  • Zwiększenie maksymalnej intensywności pomocy służące wspieraniu celów Europejskiego Zielonego Ładu i strategii cyfrowej poprzez umożliwienie stosowania dodatkowych zachęt do inwestowania na obszarach UE znajdujących się w niekorzystnym położeniu.
  • W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) również utrzymano wyższe maksymalne poziomy intensywności pomocy niż w przypadku dużych przedsiębiorstw.

Jednocześnie w wytycznych w sprawie pomocy regionalnej utrzymano silne zabezpieczenia uniemożliwiające państwom członkowskim wykorzystywanie środków publicznych jako bodźca zachęcającego do przenoszenia miejsc pracy z jednego państwa członkowskiego do drugiego, co ma zasadnicze znaczenie dla uczciwej konkurencji na jednolitym rynku.

Zmienione wytyczne w sprawie pomocy regionalnej wejdą w życie w dniu 1 stycznia 2022 r., co da państwom członkowskim czas na przygotowanie map pomocy regionalnej. Państwa członkowskie mogą teraz zgłaszać Komisji swoje przyszłe mapy pomocy regionalnej, które będą zatwierdzane w drodze indywidualnych decyzji.

Pomoc regionalna jest ważnym instrumentem wykorzystywanym przez państwa członkowskie w celu pobudzania rozwoju regionalnego.

Pełna treść komunikatu Komisji Europejskiej TUTAJ