Zgłoszenie numeru PESEL do CEIDG. Firmy aktywne mogą spać spokojniej

Z dzisiejszych artykułów, jakie ukazały sie w mediach dotyczącch zgłoszenia numeru PESEL do CEIDG wynika, że los tysięcy firm wisi na włosku. Mianowicie przedsiębiorcy, którzy nie uzupełnili danych o PESEL ,w dniu 19 maja zostaną wykreśleni z rejestracji CEIDG. Związek Rzemiosła Polskiego zapytał resort przedsiębiorczości czy tak się stanie? Na szczęście nie.

Prawda jest, że przedsiębiorcy na uzupełnienie danych mieli aż dwa lata. Obowiązek zgłoszenia numeru PESEL do CEIDG bowiem wprowadziła nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która weszła w życie 19 maja 2016 roku. Problem dotyczy głównie firm zarejestrowanych przed 2011 rokiem ponieważ w tym właśnie roku powstała Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej, która już takie dane zbierała.

Ministerstwo w swoim komunikacie zapewnia, że wykreślenie obejmie jedynie te wpisy, które nie mogą być zweryfikowane na podstawie dostępnych baz danych (GUS, Ministerstwo Finansów) i od lat pozostają „uśpione”. Aktywnie działający przedsiębiorcy nie muszą się obawiać, że omyłkowo zostaną wyrzuceni z ewidencji.

Więcej: http://www.pomorska.pl/strefa-biznesu/prawo-i-podatki/a/zgloszenie-numeru-pesel-do-ceidg-firmy-maja-czas-do-19-maja-inaczej-zostana-automatycznie-wykreslone-z-ewidencji,13181122/