Biznes w miastach średnich może sięgnąć po 600 mln zł

W 2018 roku w ramach Pakietu dla średnich miast na przedsiębiorców sektora MŚP czeka łącznie 600 mln złotych. Z tego 100 mln dotacji w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia, następne 500 mln zł w programie Inteligentny Rozwój dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców realizujących projekty inwestycyjne w miastach średnich oraz gminach sąsiadujących z tymi miastami.

Konieczne jest podniesienie w najbliższych latach poziomu inwestycji prywatnych realizowanych w miastach średniej wielkości oraz małych miasteczkach. Nadanie impulsu dla rozwoju przedsiębiorczości, szczególnie sektora MŚP, z pewnością pozytywnie zmieni kierunek rozwoju tych obszarów”   – dodał wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak.

Pakiet dla miast średnich dotyczy 255 miejscowości w całej Polsce.

Więcej: http://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/zielone-swiatlo-dla-biznesu-w-miastach-srednich/