Zgłoś kandydata do nagrody „Europejski Wynalazca 2019”

Europejski Urząd Patentowy (EPO) zwrócił się do Europejskiej Unii Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME), którego członkiem jest Związek Rzemiosła Polskiego, z prośbą o zapewnienie nominowanych do nagrody Europejskiego Wynalazcy w 2019 r. W związku z tym zachęcamy wszystkich przedstawicieli rzemiosła i przedsiębiorczości w Polsce o wybranie najlepszych kandydatów.

Nagroda jest najwyższym w Europie wyróżnieniem dla wynalazców, którzy przyczynili się do rozwoju technologii i gospodarki. Nagroda może zostać wręczona wynalazcy, któremu przyznano patent europejski, ale który nie tylko osiągnął znaczący postęp technologiczny w swojej dziedzinie, ale także skorzystał z oszczędności i wzbogacił społeczeństwo. Nominowani są mile widziani ze wszystkich sektorów i miejsc pracy – od dużych firm i MŚP, po przedstawicieli uniwersytetów i instytutów badawczych.

Więcej informacji na temat nagrody i kryteriów kwalifikacyjnych można znaleźć tutaj: https://www.epo.org/nominate.

Prosimy o przesłanie propozycji ewentualnych kandydatów do Nagrody do 28 września 2018 roku.