X Konferencja dla Budownictwa „Złudzenia w biznesie – czasem warto się zawahać!”

W imieniu Związku Pracodawców Producentów Materiałów „DlaBudownictwa”, mamy zaszczyt zaprosić Państwa na jubileuszową X Konferencję dla Budownictwa, która odbędzie się w dniach 28-30 listopada 2018 r. w Warszawie.

Biznesem zbyt często rządzą stereotypy, w wielu przypadkach wynikające z niedostatecznej wiedzy. Bieżące problemy firmy, kłopoty i błędy usprawiedliwiają zwykle brak czasu na osobisty rozwój, na kreowanie własnych poglądów na rzeczywistość, na otaczające nas społeczne, ekonomiczne i polityczne uwarunkowania. W tym kontekście, zapraszając na X (jubileuszową) Konferencję dla Budownictwa, nie gwarantuję jednak gotowych recept, ale debatę o problemach gospodarczych, bez odrywania się od uwarunkowań społecznych, jak również doktrynalnych.

W programie konferencji znajduje się szereg niezwykle interesujących tematów takich jak: rozwój Polski w następnych perspektywach finansowych UE, konsekwencje dla Polski utworzenia budżetu strefy euro, rynek mieszkaniowy, rynek nieruchomości komercyjnych, rynek pracy, czy tematyka ekologiczna.

Oficjalne zaproszenie wraz z programem znajdziecie Państwo pod adresem: https://zrp.pl/wp-content/uploads/2018/08/X-Konferencja-dla-Budownictwa-zaproszenie-z-programem.pdf