Zawirowania w normach budowlanych

W Europie od wielu lat tworzony jest zbiór zharmonizowanych Eurokodów, tj. Norm Europejskich (EN), w tym dotyczących konstrukcji (projektowanie konstrukcji, oddziaływanie na konstrukcje, projektowania konstrukcji wykonanych z różnych materiałów, w tym w odniesieniu do podstawowych dziedzin inżynierii lądowej oraz do szerokiej gamy konstrukcji i wyrobów).

Uznaje się bowiem, że w związku z powstawaniem nowych materiałów budowlanych, rozwiązań oraz standardów wydajnościowych istnieje potrzeba zmian istniejących już Eurokodów lub też stworzenia nowych, odpowiadających obecnym realiom. Eurokody stanowią alternatywę dla norm krajowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej i docelowo mają je w przyszłości zastąpić.

Obecnie w Polsce podstawą wszelkich projektów architektonicznych są zarówno Eurokody, jak również polskie normy PN-B. Dla przedsiębiorstw budowlanych i ich klientów jest to sytuacja niejednoznaczna, wywołująca wątpliwości i pytania, który system należy uznać za obowiązujący. Jedne firmy używają starego systemu krajowego, inne przeszły całkowicie na system norm europejskich. Niedogodności pojawiają się na linii wykonawcy – podwykonawcy, kiedy każda ze stron używa innego systemu. Na niektóre wątpliwości odpowiedzi może udzielić artykuł „Eurokody w projektowaniu budynków”, zamieszczony w Gazecie Prawnej z 27 kwietnia 2010 roku.

Konsekwencją trwającego procesu harmonizacji Eurokodów są określone propozycje legislacyjne i programujące wnioskowane przez Komisję Europejską. Najnowsza z nich to projekt programu działań dla Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN.

Stabilizacja to element równie ważny dla przedsiębiorców jak przejrzyste prawo. W zakresie norm trudno w tych warunkach oczekiwać stabilnej sytuacji. Co do przejrzystości – można mieć jedynie nadzieję, że planowane prace zmienią sytuację na lepsze.

Europejskie MŚP w procesie normalizacji reprezentuje NORMAPME, czyli Europejskie Zrzeszenie Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw dla Normalizacji. Strony zainteresowane współpracą z NORMAPME, przekazywaniem opinii na bieżące tematy z obszaru normalizacji, ważne z punktu widzenia MŚP, w tym firm rzemieślniczych, prosimy o kontakt ze Związkiem Rzemiosła Polskiego (Zespół Koordynacji Spraw Europejskich – nza@zrp.pl).

 

Więcej informacji:
„Eurokody w projektowaniu budynków”, Gazeta Prawna z 27 kwietnia 2010 roku: LINK
Projekt mandatu programowego zaadresowanego przez Komisję Europejską do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego ws. Eurokodów: LINK